postup prenajmu

Postup prenájmu je jednotný pre chatu A, chatu B aj chatu C. Môžete nás kontaktovať, telefonicky alebo e-mailom, v ktorom je dôležité uviesť termín pobytu, chatu, ktorú ste si vybrali a počet osôb. Obratom Vám oznámime, či je požadovaný termín voľný. Keď sa rozhodnete pre konkrétny termín, rozhodujúce pre zabezpečenie pobytu z našej strany je zaplatenie zálohy vo výške 10 - 50% z celkovej ceny pobytu. Túto zálohu je potrebné zaplatiť do 3 dní. Počas týchto 3 dní je termín blokovaný len pre Vás. Číslo účtu Vám zašleme. Po obdržaní zálohy Vám obratom potvrdíme prijatie zálohy. V prípade, že záloha nebude uhradená, rezervácia bude zrušená a termín bude naďalej v ponuke. Pred nástupom Vás budeme kontaktovať, aby sme upresnili hodinu nástupu na pobyt. Nástup je spravidla po 14,00 hod, odchod je do 10,00 hod. Čakať Vás budeme priamo na chate ak sa nedohodneme inak. Po oboznámení sa s objektom Vás poprosíme o doplatenie ceny za pobyt. Taktiež je potrebné zaplatiť 100 € na prípadnú náhradu škody, ktoré sa po skončení pobytu a nezistení škôd hosťovi vrátia.

 

Tešíme sa na Vašu návštevu.
Chata B


Chata C