Základný cenník

Chata B 

·  140-250 € chata/noc v závislosti od sezóny a počtu nocí

 

Chata C
·  80-130 € chata/noc v závislosti od sezóny a počtu nocí

 

Okrem ceny vyberáme aj kauciu na prípadnú náhradu škody vo výške 100 €. Kaucia sa vráti po skončení pobytu a nezistení škôd.

  •  Mládežnícke skupiny neubytujeme!Chata B


Chata C