Základný cenník

Chata B 

· 100-200 € chata/noc v závislosti od sezóny a počtu nocí

 

Chata C
· 65-80 € chata/noc v závislosti od sezóny a počtu nocí

 

Okrem ceny vyberáme aj kauciu na prípadnú náhradu škody vo výške 100 €. Kaucia sa vráti po skončení pobytu a nezistení škôd.

  • Domáce zvieratá nie sú dovolené! · Mládežnícke skupiny neubytujeme!
  • V zime sú nutné snehové reťazeChata B


Chata C